Predplatné 2023 Zem&Vek (marec – december)

59,00  s DPH

poštovné SR zdarma

Kategórií:

Popis

Pre predĺženie predplatného u už existujúcich predplatiteľov stačí iba
uhradiť predplatné (59,00 EUR) na náš účet (IBAN
SK8009000000005044733532)

a do variabilného symbolu uviesť číslo Vašej objednávky,

ktorá obsahovala predplatné pre rok 2021.

Cena je vrátane poštovného pre územie SR.

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a
spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K
predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických
štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je
rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a
preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým
stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka
ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne
závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.