Predplatné 2024 ZEM&VEK (apríl – december)

53,10  s DPH

poštovné SR zdarma

Kategória:

Popis

Pre predĺženie predplatného u už existujúcich predplatiteľov stačí iba
uhradiť predplatné (53,10 EUR) na náš účet IBAN:
SK8009000000005044733532

a do variabilného symbolu uviesť číslo Vašej objednávky,

ktorá obsahovala predplatné pre rok 2023.

Cena je vrátane poštovného pre územie SR.

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a
spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K
predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických
štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je
rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a
preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým
stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka
ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne
závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.